Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 31

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Als de machine abnormaal manier begint te trillen of als
u een vreemd voorwerp raakt, zet u de machine uit en
haalt u de stekker uit het stopcontact. Controleer of de
machine beschadigd is.
Zorg ervoor dat het netsnoer uit de buurt van het blad
blijft. Zorg ervoor dat u altijd weet waar het snoer zich
bevindt.
De motor blijft nog een paar seconden draaien nadat u
de machine hebt uitgeschakeld. Probeer nooit zelf het
blad tot stilstand te brengen.
Onderhoud en opslag
Controleer of er geen onderdelen beschadigd of defect
zijn voor u de machine in gebruik neemt. Ga na of er
geen bewegende onderdelen verplaatst of vastgelopen
zijn, of er geen onderdelen gebroken zijn, of de
beschermingsplaten of schakelaars niet beschadigd
zijn en of u niets anders opmerkt dat de werking van de
machine kan beïnvloeden. Overtuig u ervan dat de
machine correct functioneert en de beoogde taak
aankan. Gebruik de machine nooit met defecte
beschermingsplaten of -kappen of zonder dat deze zijn
aangebracht. Gebruik de machine niet als een
onderdeel beschadigd of defect is. Gebruik de machine
niet als u deze niet met de schakelaar aan en uit kunt
zetten. Laat beschadigde of defecte onderdelen door
een van onze servicecentra repareren of vervangen.
Controleer vaak of het snoer niet beschadigd is. Als het
snoer beschadigd is, moet dit door een van onze
servicecentra worden vervangen om verdere risico's
te voorkomen. Controleer regelmatig de gebruikte
verlengsnoeren. Vervang een beschadigd verlengsnoer
onmiddellijk.
Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven van
de machine goed zijn aangedraaid zodat u veilig kunt
werken.
Controleer de graszak op slijtage of beschadiging en
vervang deze indien nodig. Gebruik de machine nooit
zonder de graszak.
Bewaar de machine na gebruik op een droge plaats.
Zorg dat de opgeslagen machine niet toegankelijk is
voor kinderen.
Zorg ervoor dat bij vervanging alleen snijmiddelen van
het juiste type worden gebruikt.
Gebruik uitsluitend door Black & Decker aanbevolen
reserveonderdelen en accessoires.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor grasmaaiers
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van
dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het
apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij
niet met het apparaat gaan spelen.
Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden
vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-
servicecentrum om gevaren te voorkomen.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis
van dit apparaat hebben, tenzij deze onder toezicht
staan of instructies krijgen voor het gebruik van het
apparaat van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat
zij niet met het apparaat gaan spelen.
Waarschuwingssymbolen
De machine is voorzien van de volgende
waarschuwingssymbolen:
Lees de handleiding voordat u met de machine
gaat werken.
Houd het apparaat uit de buurt van regen
en hoge luchtvochtigheid.
Trek de stekker uit het stopcontact als het
netsnoer is beschadigd of voordat onderhoud
wordt uitgevoerd.
Houd omstanders uit de buurt.
Pas op voor de scherpe bladen.
Houd het snoer uit de buurt van de snijbladen.
Nadat u de machine hebt uitgeschakeld, blijven
de bladen draaien.
NEDERLANDS
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents