Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos virtajohto
vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä
jättää valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Tarkista
jatkojohtojen kunto säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut
sähköjohto välittömästi.
Turvallisuussyistä tulee varmistaa, että kaikki laitteen
mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty.
Tarkista ruohon keräyspussin kuluminen ja mahdolliset
vauriot ja vaihda pussi tarvittaessa. Älä koskaan käytä
laitetta ilman ruohon keräyspussia.
Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa
paikassa. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Varmista, että laitteessa käytetään vain oikeanlaisia
teriä.
Käytä ainoastaan Black & Deckerin suosittelemia
varaosia ja lisävarusteita.
Ruohonleikkurien lisäturvaohjeet
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan
perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan
luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat
saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän
turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan
perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan
luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat
saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän
turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Varoitusmerkit
Laitteessa on seuraavat varoitusmerkinnät:
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos verkkojohto
on vaurioitunut tai ennen huoltoa.
Pidä sivulliset loitolla.
Varo teräviä teriä.
Pidä verkkovirtajohto kaukana leikkuuteristä.
Terän liike jatkuu vielä hetken koneen
sammuttamisen jälkeen.
Sähköturvallisuus
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Sähköturvallisuutta voi parantaa käyttämällä erittäin
herkkää (30 mA) vikavirtasuojaa.
Jatkojohdon käyttäminen
Käytä aina hyväksyttyä, työkalun virtaliitäntään sopivaa
jatkojohtoa (katso tekniset tiedot). Jatkojohdon on oltava
ulkokäyttöön soveltuva ja siinä on oltava vastaava merkintä.
Laitteen kanssa voidaan käyttää enintään 30 m pitkää
2
1,5 mm
:n HO5VV-F-jatkojohtoa ilman tehon
heikkenemistä. Tarkista jatkojohdon kunto ennen sen
käyttämistä. Vahingoittunut tai viallinen kaapeli on
vaihdettava. Kaapelikelaa käytettäessä pura kaapeli kelalta
kokonaisuudessaan.
Yleiskuvaus
1. Kytkinkotelo
2. Virrankatkaisija
3. Lukituspainike
4. Varren yläosa
5. Varren alaosa
6. Ruohon keräyspussi
7. Korkeuden säätäminen
8. Moottorinsuoja
9. Kantokahvat
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kokoamista varmista, että laitteen
virtakytkin on pois päältä eikä laitetta ole liitetty
virtalähteeseen.
SUOMI
67

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents