Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 69

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Huolto
Black & Deckerin laite on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella
laite säilyttää suorituskykynsä.
Pidä laite puhtaana ja kuivana.
Puhdista ilma-aukot puhtaalla, kuivalla
maalisiveltimellä.
Poista ruoho ja lika laitteesta säännöllisesti tylpällä
kaapimella.
Puhdista laite mietoon saippuaan kastellulla pehmeällä
reivulla. Älä päästä laitteen sisään mitään nesteitä äläkä
upota laitetta nesteeseen. Älä koskaan käytä
puhdistamiseen hiovia aineita tai liuotinpohjaisia
puhdistusaineita.
Terän huolto
Poista ruoho ja lika terästä säännöllisesti.
Tarkasta terän kunto huolellisesti kasvukauden alussa.
Teroita tai vaihda terä, jos se on pahasti tylsynyt.
Jos terä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda uusi terä
alla kuvatulla tavalla.
Terän vaihtaminen (kuva I)
Vaihtoteriä saat Black & Decker -jälleenmyyjältä.
- Luettelonimikettä A6245 voidaan käyttää seuraavien
leikkureiden yhteydessä: GR3400, GR 3410 ja
GR3420.
- Luettelonimikettä A6243 voidaan käyttää seuraavien
leikkureiden yhteydessä: GR3800, GR3810 ja GR3820.
Varoitus! Huomioi seuraavat varotoimenpiteet:
Ennen kuin jatkat, irrota laite virtalähteestä ja odota,
kunnes terä on lakannut pyörimästä.
Varo, ettet satuta itseäsi. Tartu terään käyttämällä
paksuja käsineitä tai kangasta.
Käytä vain ilmoitettua vaihtoterää.
Älä irrota juoksupyörää (16) mistään syystä.
Terän vaihtaminen:
Käännä laite kyljelleen.
Tartu terään (17) yhdellä kädellä.
Löysää ja irrota terän mutteri (18) kiertämällä sitä
koneen mukana toimitetulla avaimella.
Huomautus: Terää asennettaessa tekstipuoli tulee
käyttäjään päin.
Vaihda terä (17).
Aseta aluslevy ja mutteri (18) takaisin paikoilleen
(soveltuvin osin).
Kiristä terän mutteri.
Vianmääritys
Jos tämä ei auta, ota yhteys paikalliseen Black & Decker
-huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Irrota pistoke verkkopistorasiasta ennen
jatkamista.
Moottori käy, mutta terä ei pyöri.
Irrota terän pyörimisen esteet varovasti.
Moottori ei käy eikä terä pyöri.
Tarkista, että virtajohdot on kytketty oikein.
Tarkista sulakkeet.
Ympäristönsuojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen. Kierrätysmateriaalien käyttö
auttaa vähentämään ympäristön saastumista ja
uusien raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä
uuden tuotteen oston yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten
roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä Internetistä osoitteesta
www.2helpU.com.
SUOMI
69

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents