Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 32

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
Dit gereedschap is dubbel geïsoleerd.
Een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden
vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-
servicecentrum om gevaren te voorkomen.
Verhoog de elektrische veiligheid eventueel verder
met behulp van een hooggevoelige 30 mA
reststroomschakelaar (RCD).
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik altijd een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is
voor de voedingsbron van dit gereedschap (zie technische
gegevens). Het verlengsnoer moet geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en dit moet op het snoer zijn aangegeven.
U kunt een HO5V V-F-verlengsnoer van 1,5 mm
maximaal 30 m lang gebruiken zonder dat de prestaties van
het product minder worden. Controleer voor gebruik het
verlengsnoer op tekenen van beschadiging, slijtage en
veroudering. Vervang het verlengsnoer als dit beschadigd
is of niet meer werkt. Als u een snoerhaspel gebruikt, dient
u het snoer altijd volledig af te wikkelen.
Onderdelen
1. Schakelkastje
2. Aan-uitschakelaar
3. Ontgrendelingsknop
4. Bovensteel
5. Ondersteel
6. Grasopvangzak
7. Hoogte afstellen
8. Motorkap
9. Draaggrepen
Montage
Waarschuwing! Zorg vóór aanvang van de montage dat de
machine is uitgeschakeld en de netstekker is losgekoppeld
van het lichtnet.
De onderste handgreep bevestigen (fig. B)
Verwijder de schroeven (14) uit de onderste handgreep
(5) voordat u gaat monteren.
Duw de uiteinden van de onderste handgreep (5)
in de bijbehorende gaten in de maaier.
Duw de handgreep zo ver mogelijk naar beneden.
Bevestig de handgreep met de schroeven (14).
32
De bovenste handgreep monteren (fig. A)
Zorg ervoor dat de lus van de snoerklem (22) is
bevestigd aan de bovenste handgreep voordat u gaat
monteren.
Bevestig het onderste deel van de handgreep (5) aan
de bovenste handgreep (4) met de knoppen (12), ringen
(11) en schroeven (10), zoals afgebeeld.
Het motorsnoer vastzetten (fig. C)
Het motorsnoer moet met de snoerklemmen worden
bevestigd.
Duw de ene klem (13) op het snoer dat van het
schakelkastje naar de motor loopt. Bevestig de klem op
de onderste handgreep (5).
Duw de andere klem (13) op het snoer dat van het
schakelkastje naar de motor loopt. Bevestig de klem op
de bovenste handgreep (4).
Waarschuwing! Controleer of het netsnoer is bevestigd met
dik en
2
de lus van de snoerklem (22) voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
De graszak bevestigen (fig. D)
Til de klep (15) op en plaats de graszak (6) in de
openingen.
Overige risico's
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen die misschien niet in de
bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld.
Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden
geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden
vermeden. Deze omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het
vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes
met het gereedschap werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van
stof dat door gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout,
vooral eiken, beuken en MDF).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents