Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 51

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Sväng åt vänster och gå mot läge 4.
Upprepa de ovan beskrivna stegen om det behövs.
Varning! Arbeta inte i riktning mot nätsladden som på bild G.
Tömma gräsbehållaren
När du ser att avklippt gräs sprids från klipparen är det
dags att tömma gräsbehållaren.
Varning! Använd aldrig redskapet utan gräsbehållaren.
Bära gräsklipparen (bild H)
Varning! Dra ut nätsladden ur eluttaget och vänta tills
skärbladet har slutat rotera.
Klipparen kan bäras bekvämt genom att man lyfter i
handtaget (9).
Råd för bästa resultat
Om gräset är längre än cirka 10 cm bör man klippa två
gånger för att få ett bättre resultat. Klipp först med
maximal klipphöjd, och klipp sedan med låg eller måttlig
klipphöjd.
Resultatet blir bäst om gräset är torrt vid klipptillfället.
Underhåll
Denna Black & Decker-apparat har tillverkats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt
underhåll och regelbunden rengöring behåller apparaten sin
prestanda.
Håll apparaten ren och torr.
Rengör regelbundet ventilationsöppningen med en ren
och torr målarborste.
Ta med jämna mellanrum bort gräs och smuts från
apparaten med en slö skrapa.
Använd bara mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra
apparaten. Låt aldrig någon vätska komma in i
apparaten och doppa den aldrig i någon vätska. Använd
inte rengöringsprodukter som innehåller lösnings- eller
slipmedel.
Underhåll av skärbladet
Ta bort gräs och smuts från skärbladet med jämna
mellanrum.
Vid början av trädgårdssäsongen ska du undersöka
skärbladet noggrant.
Om bladet är mycket slött ska du slipa eller ersätta det.
Om bladet är skadat eller slitet ska du sätta på ett nytt
blad enligt anvisningarna nedan.
Ersätta skärbladet (bild I)
Ersättningsblad finns att köpa hos din Black & Decker-
återförsäljare.
- Art.nr A6245 kan användas för följande gräsklippare:
GR3400, GR3410 och GR3420.
- Art.nr A6243 kan användas för följande gräsklippare:
GR3800, GR3810 och GR3820.
Varning! Iakttag följande försiktighetsåtgärder:
Dra ut nätsladden ur eluttaget och vänta tills skärbladet
har slutat rotera innan du vidtar andra åtgärder.
Var försiktig så att du inte skär dig. Använd kraftiga
handskar eller en kraftig trasa när du tar i skärbladet.
Använd bara det angivna ersättningsbladet.
Ta inte bort svänghjulet (16) av någon som helst
anledning.
Ersätt skärbladet så här:
Lägg redskapet på sidan.
Ta tag i bladet (17) med ena handen.
Lossa på muttern (18) som håller fast skärbladet med
hjälp av den medföljande skruvnyckeln.
Obs! När du monterar ett skärblad ska texten på bladet vara
vänd mot dig.
Ersätt skärbladet (17).
Sätt tillbaka brickan (om en sådan var monterad från
början) och muttern (18).
Skruva åt muttern ordentligt.
Felsökning
Om produkten inte fungerar som den ska följer du
instruktionerna nedan. Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Black & Decker-verkstad.
Varning! Dra ut kontakten ur uttaget innan du sätter igång.
Motorn låter, men skärbladet rör sig inte
Ta försiktigt bort allt som hindrar skärbladet från att röra
sig fritt.
Motorn låter inte och skärbladet rör sig inte
Kontrollera att strömsladdarna är korrekt anslutna.
Kontrollera säkringarna.
Miljö
Separat insamling. Produkten får inte kastas
i hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-
produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet.
Lämna produkten för separat insamling.
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material kan
återanvändas. Användning av återvunnet material
minskar föroreningar av miljön och behovet av
råmaterial.
SVENSKA
51

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents