Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs Also See for GR3400:

Advertisement

Table of Contents
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας σε αρκετή
απόσταση από τη λεπίδα. Μην πλησιάζετε τα χέρια
ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα
μέρη της μηχανής.
Παραμένετε μακριά από τα ανοίγματα εκκένωσης
συνεχώς.
Απενεργοποιήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη έχουν
σταματήσει να περιστρέφονται πριν αφήσετε τη
μηχανή χωρίς επιτήρηση καθώς και πριν αλλάξετε,
καθαρίσετε ή επιθεωρήσετε οποιοδήποτε τμήμα της
μηχανής ή πριν αφαιρέσετε κάποιο αντικείμενο που
την έχει φράξει.
Εάν η μηχανή αρχίζει να δονείται αφύσικα ή εάν
χτυπήσετε ένα ξένο σώμα, απενεργοποιήστε τη μηχανή
και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Ελέγξτε τη
μηχανή για τυχόν ζημιά.
Προσέξτε ώστε το καλώδιο ρεύματος να παραμένει
μακριά από τη λεπίδα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ανά
πάσα στιγμή που βρίσκεται το καλώδιο.
Το μοτέρ της μηχανής συνεχίζει να λειτουργεί για
μερικά δευτερόλεπτα αφότου το απενεργοποιήσετε.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ακινητοποιήσετε τη λεπίδα
εξαναγκαστικά.
Συντήρηση και αποθήκευση
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη μηχανή σας για τυχόν
χαλασμένα ή ελαττωματικά μέρη. Ελέγξτε εάν τα
κινούμενα μέρη είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ή εάν
έχουν μπλοκάρει, εάν υπάρχουν σπασμένα μέρη στη
μηχανή, εάν υπάρχουν ζημιές στους προφυλακτήρες
και τους διακόπτες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της
μηχανής. Εξασφαλίστε ότι η μηχανή θα λειτουργήσει
σωστά και ότι θα επιτελέσει την προβλεπόμενη
λειτουργία της. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή όταν
κάποιος από τους προφυλακτήρες ή τα περιβλήματά
της έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι τοποθετημένα
στη θέση τους. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν
κάποιο εξάρτημά της είναι χαλασμένο ή ελαττωματικό.
Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν ο διακόπτης
λειτουργίας είναι χαλασμένος. Δώστε τα τυχόν
χαλασμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα για
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για ζημιές. Εάν το καλώδιο
έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ώστε να μην
αποτελέσει κίνδυνο. Επιθεωρείτε τακτικά τα καλώδια
προέκτασης. Να αντικαθιστάτε αμέσως το καλώδιο
προέκτασης εάν παρουσιάσει ζημιά.
Διατηρείτε καλά σφιγμένα όλα τα παξιμάδια,
τα μπουλόνια και τις βίδες στη μηχανή προκειμένου
να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της.
Ελέγχετε τη σακούλα συλλογής γρασιδιού για φθορές
ή ζημιές και αντικαταστήστε τη εάν είναι απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή χωρίς τη σακούλα
συλλογής γρασιδιού.
Όταν δε χρησιμοποιείται, η μηχανή πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν πρέπει
να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά
εξαρτήματα κοπής του σωστού τύπου.
Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ που
συνιστά η Black & Decker.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για τις
χλοοκοπτικές μηχανές
Αυτή η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με
μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της μηχανής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλεια τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε
σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά,
η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον
κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της
Black & Decker, ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις,
παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
Προειδοποιητικά σύμβολα
Επάνω στη μηχανή υπάρχουν τα ακόλουθα προειδοποιητικά
σύμβολα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη λειτουργία.
Μην εκθέτετε τη μηχανή στη βροχή ή σε υψηλή
υγρασία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents