Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FOR STØJ UDEN DØRE
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under
"Tekniske data" er i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EC, Plæneklipper, L < 50cm Annex VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Luxembourg
ID-nummer for bemyndigede organ: 0499
Lydintensitetsniveau i henhold til 2000/14/EF
(artikel 13, Annex III, L < 50cm):
(målt lydeffekt) 91.75 dB(A)
L
WA
usikkerhed (K) 3 dB(A)
L
(garanteret lydeffekt) 93 dB(A)
WA
usikkerhed (K) 3 dB(A)
Dette produkt er endvidere i overensstemmelse med direktiv
2004/108/EF. Kontakt Black & Decker på nedenstående
adresse, eller se vejledningens bagside for at få flere
oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de
tekniske data og fremsætter denne erklæring på vegne
af Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
28-10-2010
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til forbrugerens lovsikrede rettigheder
og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden for
medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det
Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med mindst mulig
ulempe for kunden. Garantien gælder ikke for fejl og
mangler, der er sket i forbindelse med:
Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt eller
til udlejning.
Produktet har været anvendt forkert eller er ikke
vedligeholdt.
Produktet er beskadiget af fremmedlegemer,
substanser eller pga. uheld.
Garantien gælder ikke, hvis reparationer er udført af
nogen anden end et autoriseret Black & Decker-
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
som er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om
det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår er tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk
for at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om
nye produkter og specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker og vores
produktsortiment på adressen www.blackanddecker.dk.
DANSK
65

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents