Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tømme gressposen
Når du ser at det spres gress under gressklipperen,
tømmer du gressposen.
Advarsel! Bruk aldri maskinen uten gressposen.
Bære gressklipperen (figur H)
Advarsel! Trekk ut kontakten, og vent til bladet har stanset
før du fortsetter.
Du kan bære gressklipperen i de praktiske
bærehåndtakene (9).
Råd for optimal bruk
Hvis gresset er lengre enn ca. 10 cm, klipper du to
ganger for å få et bedre resultat. Først klipper du med
maksimal skjærehøyde, og deretter bruker du lav eller
middels høyde.
Klipp bare tørt gress for å få best mulig resultat.
Vedlikehold
Black & Decker-maskinen din er konstruert for å være i drift
over lengre tid med et minimum av vedlikehold. Den er
avhengig av godt vedlikehold og regelmessig rengjøring for
å fungere som den skal til enhver tid.
Hold maskinen ren og tørr.
Rengjør jevnlig ventilasjonssporene med en ren, tørr
malerkost.
Bruk et butt skraperedskap regelmessig for å fjerne
gress og jord fra maskinen.
Maskinen rengjøres bare med mild såpe og en fuktig
klut. La det aldri sive væske inn i maskinen, og senk
aldri noen deler av maskinen ned i væske. Ikke bruk
slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Vedlikehold av bladet
Fjern gress og jord regelmessig fra bladet.
Undersøk tilstanden til bladet nøye før hagesesongen
begynner.
Hvis bladet er veldig sløvt, skjerper eller bytter du
bladet.
Hvis bladet er skadet eller slitt, monterer du nytt blad
som beskrevet nedenfor.
Bytte blad (figur I)
Reserveblad får du hos din Black & Decker-forhandler.
- Katalognummer A6245 kan brukes på disse
gressklipperne: GR3400, GR 3410 og GR3420.
- Katalognummer A6243 kan brukes på disse
gressklipperne: GR3800, GR3810 og GR3820.
Advarsel! Ta disse forholdsreglene:
Trekk ut kontakten, og vent til bladet har stanset før du
fortsetter.
Pass på at du ikke får kutt. Bruk arbeidshansker eller tøy
når du tar i bladet.
Bruk bare det angitte reservebladet.
Ikke ta av rotoren (16) uansett grunn.
Slik bytter du bladet:
Legg maskinen på siden.
Hold i bladet (17) med den ene hånden.
Bruk skrunøkkelen som følger med, til å løsne og ta av
bladmutteren (18).
Merknad: Når du setter på et blad, skal teksten på bladet
vende mot deg.
Sett på det nye bladet (17).
Sett på skiven (hvis den var der før) og mutteren (18).
Skru til bladmutteren godt.
Problemløsing
Hvis det ikke virker som maskinen fungerer riktig, følger du
instruksjonene nedenfor. Hvis dette ikke løser problemet,
kontakter du ditt lokale Black & Decker-serviceverksted.
Advarsel! Ta støpselet ut av kontakten før du fortsetter.
Motoren summer, men bladet beveger seg ikke.
Fjern alle hindringer omhyggelig fra bladet.
Det er ingen lyd, og bladet beveger seg ikke.
Kontroller at strømledningene er koblet til riktig.
Kontroller sikringene på strømnettet.
NORSK
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents