Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI
Alakahvan kiinnittäminen (kuva B)
Irrota alakahvan (5) ruuvit (14) ennen kokoamista.
Aseta kahvan alaosan (5) päät laitteen aukkoihin.
Paina kahva kokonaan alas.
Kiinnitä kahva ruuveilla (14).
Yläkahvan kokoaminen (kuva A)
Varmista ennen kokoamista, että kaapelin pitosilmukka
(22) on kiinnitetty yläkahvaan.
Kiinnitä kahvan alaosa (5) yläosaan (4) lukitusnupeilla
(12), aluslevyillä (11) ja ruuveilla (10) kuvan mukaisesti.
Moottorin kaapelin kiinnittäminen (kuva C)
Moottorin johto kiinnitetään kaapelikiinnikkeillä.
Napsauta kiinnike (13) kytkinkotelon ja moottorin
väliseen johtoon. Kiinnitä kiinnike kahvan alaosaan (5).
Napsauta toinen kiinnike (13) kytkinkotelon ja moottorin
väliseen johtoon. Kiinnitä kiinnike kahvan yläosaan (4).
Varoitus! Varmista, että verkkovirtajohto on kiinnitetty
kaapelin pitosilmukalla (22) ennen verkkovirtajohdon
kytkemistä pistorasiaan.
Ruohon keräyspussin kiinnitys (kuva D)
Nosta läppä (15) ja aseta ruohon keräyspussi (6)
kiinnikkeisiin.
Jäännösriskit
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla
kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat
liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen
käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat
muun muassa
pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
kuulovauriot
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä)
syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käyttö
Varoitus! Anna laitteen käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
68
Leikkauskorkeuden säätö (kuva E)
Leikkauskorkeutta säädetään korkeudensäätömekanismilla.
Varoitus! Ennen kuin jatkat, irrota laite virtalähteestä ja
odota, kunnes terä on lakannut pyörimästä.
Säädä pyörät haluttuun korkeuteen
korkeudensäätövivulla (7).
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistys
Pidä kahvaa molemmin käsin ja käännä sitä hieman
eteenpäin. Laitteen etuosa nousee.
Pidä lukituspainike (3) alhaalla ja vedä kytkinkahvaa (2)
itseäsi kohti.
Vapauta lukituspainike.
Anna laitteen palata työskentelyasentoon.
Sammuttaminen
Sammuta laite vapauttamalla kytkin (2).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita kytkimiä käyttöasentoon.
Ruohon leikkaaminen (kuvat F ja G)
On suositeltavaa käyttää ruohonleikkuria tässä osassa
kerrotulla tavalla. Näin saavutetaan paras lopputulos ja
ehkäistään verkkojohdon vahingoittuminen.
Aseta suurin osa johdosta maahan lähelle aloituskohtaa
(kuva F, kohta 1).
Käynnistä laite yllä kuvatulla tavalla.
Toimi kuvan F osoittamalla tavalla.
Siirry kohdasta 1 kohtaan 2.
Käänny oikealle ja siirry kohtaa 3 kohti.
Käänny vasemmalle ja siirry kohtaa 4 kohti.
Toista tarpeen mukaan.
Varoitus! Älä liiku johtoa päin kuvan G osoittamalla tavalla.
Ruohon keräyspussin tyhjentäminen
Kun leikkurin alla näkyy irtonaista ruohoa, on ruohon
keräyspussi aika tyhjentää.
Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta ilman ruohon
keräyspussia.
Leikkurin kantaminen (kuva H)
Varoitus! Ennen kuin jatkat, irrota laite virtalähteestä ja
odota, kunnes terä on lakannut pyörimästä.
Leikkuria voidaan kantaa kätevillä kantokahvoilla (9).
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Jos ruoho on yli 10 cm:n pituista, paras jälki
saavutetaan ajamalla kohta kahdesti. Leikkaa ensin
käyttäen suurinta leikkauskorkeutta ja käytä sitten
matalaa tai normaalia korkeutta.
Paras lopputulos saavutetaan leikkaamalla vain kuivaa
nurmikkoa.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents