Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Drej til venstre, og fortsæt mod position 4.
Fortsæt som beskrevet ovenfor.
Advarsel! Arbejd dig ikke mod ledningen som vist i fig. G.
Tømning af græsposen
Tøm græsposen, når der spredes løst græs under
græsslåmaskinen.
Advarsel! Brug aldrig apparatet uden græspose.
Flytning af græsslåmaskinen (fig. H)
Advarsel! Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil
kniven er holdt op med at rotere, inden der fortsættes.
Græsslåmaskinen kan bæres i det praktiske
håndtag (9).
Gode råd til optimal brug
Slå græsset to gange, hvis det er længere end ca.
10 cm, da det vil give det bedste resultat. Slå først
græsset i maksimal højde, og slå det derefter igen
i lav eller mellemhøjde.
Det bedste resultat opnås, hvis græsset er tørt.
Vedligeholdelse
Dit Black & Decker-værktøj er beregnet til at fungere
i lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling
af apparatet samt regelmæssig rengøring.
Hold apparatet rent og tørt.
Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne med en
ren, tør pensel.
Brug jævnligt en uskarp skraber til at fjerne græs og
snavs fra apparatet.
Brug kun et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud til
rengøring af apparatet. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske. Der må ikke bruges skuremidler eller
opløsningsmidler.
Vedligeholdelse af kniven
Fjern jævnligt græs og snavs fra kniven.
Undersøg knivens tilstand omhyggeligt ved
havesæsonens start.
Hvis kniven er meget sløv, skal den slibes.
Hvis kniven er beskadiget eller slidt, skal der monteres
en ny som beskrevet nedenfor.
Udskiftning af kniven (fig. I)
En udskiftningskniv fås hos Black & Decker-
forhandleren.
- Katalognr. A6245 kan anvendes til følgende
græsslåmaskiner: GR3400, GR 3410 og GR3420.
- Katalognr. A6243 kan anvendes til følgende
græsslåmaskiner: GR3800, GR3810 og GR3820.
Advarsel! Vær opmærksom på følgende:
Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil kniven er
holdt op med at rotere, inden der fortsættes.
Pas på, at du ikke skærer dig. Brug kraftige handsker
eller en klud, når du tager om kniven.
Anvend kun den angivne kniv til udskiftning.
Fjern under ingen omstændighed rotoren (16).
Sådan udskiftes kniven.
Læg græsslåmaskinen på siden.
Grib om kniven (17) med den ene hånd.
Løsn og fjern kniven (18) med den medfølgende
skruenøgle.
Bemærk: Teksten på kniven skal vende mod brugeren,
når kniven monteres.
Sæt kniven (17) på igen.
Sæt spændskiven (hvis den var monteret tidligere)
og møtriken (18) på igen.
Spænd knivens møtrik fast.
Fejlfinding
Følg vejledningen nedenfor, hvis apparatet ikke synes at
fungere korrekt. Kontakt et lokalt Black & Decker-værksted,
hvis dette ikke løser problemet.
Advarsel! Tag stikket ud af stikkontakten, inden du
fortsætter.
Motoren summer, men kniven bevæger sig ikke
Fjern forsigtigt det, der blokerer kniven.
Ingen støj, og kniven bevæger sig ikke
Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet.
Kontroller sikringerne.
Miljøbeskyttelse
Separat bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller
du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det
ud sammen med det almindelige affald. Produktet skal
bortskaffes separat.
Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og
emballage bliver der mulighed for at genanvende
forskellige materialer. Genanvendelse af materialer
medvirker til at forebygge miljøforurening og
mindsker behovet for råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske
husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller
af den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.
DANSK
63

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents