Dansk (Oversættelse Af De Oprindelige Instruktioner) - Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker græsslåmaskine er designet til at
græsslåning. Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af apparater, der får strøm fra
forsyningsnettet, er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående, altid
følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og
personskade.
Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før apparatet
betjenes.
Sørg for at sætte dig ind i, hvordan apparatet slukkes i
tilfælde af en nødsituation, inden du betjener det.
Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
Oplæring
Læs instruktionerne omhyggeligt. Sæt dig ind i
betjeningsknapperne og korrekt brug af apparatet.
Lad ikke børn eller personer, der ikke har læst disse
instruktioner, betjene apparatet. Lokale regler kan
diktere, at operatøren skal have en vis alder.
Brug aldrig apparatet, mens der er andre i nærheden,
især børn eller kæledyr.
Husk, at operatøren er ansvarlig for ulykker eller risici,
som andre eller andres ejendom udsættes for.
Klargøring
Bær solide sko eller støvler for at beskytte dine fødder.
Betjen ikke apparatet uden sko eller iført sandaler. Bær
lange bukser for at beskytte dine ben.
Bær beskyttelses- eller sikkerhedsbriller, når du
betjener dette værktøj. Brug en ansigts- eller
støvmaske, når der arbejdes i støvede omgivelser. Der
bør altid bæres høreværn, når støjniveauet er
ubehageligt.
Beskyttelse mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med jordede overflader (f.eks. metalgelændere,
lygtepæle osv.).
Inden apparatet anvendes, skal bladet, bladets møtrik
og skæreanordningen kontrolleres for slitage og
skader.Kontroller, at bladets møtrik sidder helt fast.
Kontroller inden brug, at plænen er ryddet for grene,
sten, tråd og andre genstande.
Betjening
Betjen aldrig apparatet med defekte
beskyttelsesanordninger eller afskærmninger, eller
uden at sikkerhedsanordninger som f.eks. deflektorer
og/eller græsopfangeren er på plads.
Brug kun apparatet i dagslys eller ved god kunstig
belysning.
60
Udsæt ikke apparatet for regn. Brug ikke apparatet
under fugtige eller våde forhold. Det er bedst ikke at
bruge apparatet i vådt græs.
Sørg for godt fodfæste, især på skråninger. Husk, at
nyslået græs er fugtigt og glat. Undgå at arbejde på
stejle skråninger.
Arbejd på langs af skråningen, aldrig op og ned. Vær
særlig forsigtig, når du ændrer retning på skråninger.
Gå, løb aldrig, mens du bruger apparatet. Træk ikke
apparatet mod dig selv, og gå ikke baglæns, mens du
bruger apparatet.
Følg vejledningen, når du tænder apparatet, og sørg for
god afstand mellem dine fødder og kniven.
Undgå at vippe apparatet, når du tænder det, undtagen
hvis apparatet skal vippes for at starte. I det tilfælde må
apparatet ikke vippes mere end absolut højst
nødvendigt, og løft kun den del, der vender væk fra
operatøren. Begge hænder skal altid være i
betjeningspositionen, inden apparatet føres tilbage mod
jorden.
Sluk apparatet, og vent, indtil kniven holder op med at
køre, hvis apparatet skal vippes med henblik på
transport ved overgange med ikke-græsbeklædte
overflader, og ved transport af apparatet til og fra
plænen, der skal slås.
Løft eller bær ikke apparatet, før kniven er holdt helt op
med at bevæge sig.
Anbring ikke hænderne eller fødderne i nærheden af
eller under roterende dele.
Hold til enhver tid afstand til udblæsningsåbninger.
Sluk apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og
kontroller, at alle bevægelige dele er holdt op med at
rotere, inden apparatet efterlades uden opsyn, og før du
udskifter, rengør eller kontrollerer nogen dele af
apparatet eller fjerner en eventuel blokering.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
hvis apparatet begynder at vibrere unormalt, eller hvis
du rammer en genstand. Kontroller apparatet for
beskadigelse.
Vær altid opmærksom på ledningens position.
Forsøg aldrig at tvinge kniven til at stoppe.
Vedligeholdelse og rengøring
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede
eller defekte dele. Kontroller, at de bevægelige dele ikke
har sat sig fast, kontroller for skævheder, brud, skader
på beskyttelsesanordninger og kontakter samt andet,
som kan påvirke apparatets funktion. Kontroller, at
apparatet fungerer korrekt og udfører den tilsigtede
funktion. Brug aldrig apparatet, hvis en af
beskyttelsesanordningerne eller afskærmningerne er
beskadiget eller ikke er på plads. Brug ikke apparatet,

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents