Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Funksjoner
1. Bryterhus
2. På/av-bryter
3. Låseknapp
4. Øvre del av håndtak
5. Nedre del av håndtak
6. Gresspose
7. Høydejustering
8. Motordeksel
9. Bærehåndtak
Montering
Advarsel! Før monteringen må du passe på at maskinen er
slått av, og at kontakten er trukket ut.
Montere den nedre delen av håndtaket (figur B)
Fjern skruene (14) fra den nedre delen (5) av håndtaket
før montering.
Sett endene av den nedre delen (5) av håndtaket i de
tilsvarende hullene i maskinen.
Trykk håndtaket så langt ned som det går.
Fest håndtaket med skruene (14).
Montere øvre del av håndtaket (figur A)
Pass på at kabelfestet (22) er satt på den øvre delen av
håndtaket før monteringen.
Fest den nedre delen (5) av håndtaket til den øvre delen
(4) ved å bruke knottene (12), skivene (11) og skruene
(10) som vist.
Sikre motorkabelen (figur C)
Motorkabelen må festes med kabelfestene.
Sett det ene festet (13) på kabelen som går fra
bryterhuset til motoren. Sett festet på den nedre delen
(5) av håndtaket.
Sett det andre festet (13) på kabelen som går fra
bryterhuset til motoren. Sett festet på den øvre delen (4)
av håndtaket.
Advarsel! Pass på at strømledningen er godt festet med
kabelfestet (22) før du setter støpselet i stikkontakten.
Montere gressposen (figur D)
Løft klaffen (15), og plasser gressposen (6) over
tappene.
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå ytterligere risikoer som
kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger
med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende
risikoer ikke unngås. Disse omfatter:
56
Personskader som forårsakes av berøring av en
roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller
tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må
du sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som
dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med
tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Bruk
Advarsel! La maskinen arbeide i sitt eget tempo. Ikke
overbelast den.
Justere skjærehøyden (figur E)
Skjærehøyden justeres med den sentrale
høydejusteringsmekanismen.
Advarsel! Trekk ut kontakten, og vent til bladet har stanset
før du fortsetter.
Sett hjulene i ønsket høyde med
høydejusteringshåndtaket (7).
Start og stopp
Slå på
Hold håndtaket med begge hender, og vipp det litt ned
for å løfte fronten av maskinen.
Trykk og hold på utløserknappen (3), og trekk på/av-
bryteren (2) mot deg,
Slipp utløseknappen.
Slipp maskinen ned til arbeidsstilling.
Slå av
Når du skal slå maskinen av, slipper du på/av-bryteren
(2).
Advarsel! Ikke prøv å låse en bryter i stillingen "på".
Klippe (figur F og G)
Vi anbefaler at du bruker gressklipperen som vist i denne
delen for å oppnå best mulig resultat og redusere risikoen for
å kutte strømledningen.
Legg det meste av strømledningen på plenen i
nærheten av startpunktet (posisjon 1 i figur F).
Slå maskinen på som beskrevet ovenfor.
Fortsett som vist i figur F.
Beveg deg fra posisjon 1 til posisjon 2.
Snu mot høyre, og fortsett mot posisjon 3.
Snu mot venstre, og fortsett mot posisjon 4.
Gjenta fremgangsmåten ovenfor etter behov.
Advarsel! Ikke arbeid mot kabelen som vist i figur G.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents