Norsk (Oversettelse Av De Opprinnelige Instruksjonene) - Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Bruksområde
Norsk
Denne maskinen fra Black & Decker er konstruert for å
klippe gress. Verktøyet er beregnet bare for privat bruk.
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Når du bruker apparater som drives med strøm
fra nettet, må du alltid følge grunnleggende
sikkerhetsforholdsregler, inkludert punktene som er
beskrevet nedenfor, så du reduserer risikoen for brann,
elektrisk støt og personskade.
Les hele håndboken nøye før du bruker maskinen.
Før du bruker maskinen, må du sørge for at du vet
hvordan du slår den av i en nødssituasjon.
Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.
Opplæring
Les disse instruksjonene grundig. Gjør deg kjent med
betjeningen og riktig bruk av maskinen.
Ikke la barn eller andre som ikke kjenner til disse
instruksjonene, bruke maskinen. Lokale bestemmelser
kan legge begrensninger på brukerens alder.
Ikke bruk maskinen hvis det er personer, spesielt barn,
eller dyr i nærheten.
Husk at brukeren vil bli gjort ansvarlig for ulykker eller
skader på personer eller deres eiendom.
Forberedelser
Bruk solide sko eller støvler for å beskytte føttene. Ikke
bruk maskinen når du har på sandaler uten tær eller er
barbent. Bruk lange bukser for å beskytte bena.
Benytt vernebriller når du bruker denne maskinen. Bruk
ansiktsmaske eller støvmaske når du arbeider under
forhold med støv. Bruk hørselvern når lydnivået er
ubehagelig.
Vern mot elektrisk støt. Unngå å komme i kontakt med
jordede overflater (f.eks. metallrekkverk, lyktestolper
osv.).
Før du bruker maskinen, ser du etter at bladet,
bladmutteren og kutterenheten ikke er slitt eller skadet.
Kontroller at bladmutteren er sikkert festet.
Før du begynner arbeidet, kontrollerer du at det ikke er
pinner, steiner, tråd eller andre gjenstander i
klippebanen.
Bruk
Ikke bruk maskinen med defekte vern eller skjold eller
uten at sikkerhetsinnretninger, for eksempel deflektorer
og/eller gressamlere, er på plass.
Bruk maskinen bare i dagslys eller godt kunstig lys.
Ikke utsett maskinen for regn. Ikke bruk maskinen hvis
det er fuktig eller vått. Maskinen skal helst ikke brukes i
vått gress.
54
Pass på at du har godt fotfeste, særlig i skråninger.
Husk at nylig kuttet gress er fuktig og glatt. Ikke arbeid i
bratte skråninger.
Arbeid på langs av skråninger, aldri opp og ned. Vær
svært forsiktig når du endrer retning i skråninger.
Gå, og løp aldri, når du bruker maskinen. Ikke trekk
maskinen mot deg, og gå ikke baklengs når du bruker
maskinen.
Skru på maskinen i samsvar med instruksjonene, og ha
føttene godt unna bladet.
Ikke vipp maskinen når du slår den på, hvis ikke
maskinen må vippes for starting. Hvis dette er tilfellet,
vipper du ikke maskinen mer enn absolutt nødvendig,
og løfter bare den delen som er lengst fra brukeren.
Pass alltid på at begge hender er i betjeningsposisjon
før du setter maskinen ned på bakken igjen.
Slå av maskinen, og vent til bladenheten stanser hvis
maskinen må vippes for flytting når du krysser andre
overflater enn gress, og når du flytter maskinen til og fra
området som skal klippes.
Ikke løft eller bær maskinen før bladet har stanset helt.
Hold hendene og føttene godt unna bladet. Ikke ha
hendene eller føttene i nærheten av eller under
roterende deler.
Hold deg alltid unna utmatingsåpninger.
Slå av maskinen, trekk støpselet ut av stikkontakten, og
forsikre deg om at bevegelige deler har sluttet å rotere
før du lar maskinen stå uten tilsyn, og før du skifter,
rengjør eller kontrollerer noen deler av maskinen eller
fjerner en blokkering.
Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, eller hvis
du treffer en fremmed gjenstand, slår du av maskinen
og trekker støpselet ut av stikkontakten. Kontroller om
maskinen har fått noen skade.
Pass på å holde strømledningen unna bladet. Vær alltid
klar over hvor kabelen er.
Motoren fortsetter å gå noen sekunder etter at du har
slått av maskinen. Prøv aldri å stanse bladet med makt.
Vedlikehold og oppbevaring
Kontroller at maskinen ikke er skadet eller har defekte
deler før du bruker den. Kontroller at bevegelige deler
ikke er ute av posisjon og ikke klemmes fast, at deler
ikke er brukket eller skadet, at vern eller brytere er ikke
skadet, og at det ikke er andre forhold som kan virke inn
på funksjonen. Forsikre deg om at maskinen fungerer
riktig og utfører sin tiltenkte funksjon. Bruk aldri
maskinen hvis noe vern eller noe deksel er skadet eller
ute av posisjon. Ikke bruk maskinen hvis den har
skadde eller defekte deler. Ikke bruk maskinen hvis
bryteren ikke slår den på og av. Overlat reparasjon eller

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents