Upevnenie Prístroja; Používanie Statívu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Upevnenie prístroja
Používanie statívu
SK
46
UPOZORNENIE
Tento statív má rýchloupínaciu dosku
naskrutkovaný prístroj, môžete posunutím aretácie 8 na boku oporného
taniera 3 prístroj spolu s rýchloupínacou doskou 2 uvoľniť z taniera 3.
Takto nemusíte prístroj vždy vyskrutkovávať zo závitu 1.
1)
Snímte rýchloupínaciu dosku
sa dala rýchloupínacia doska 2 zdvihnúť.
2)
Naskrutkujte požadovaný prístroj na rýchloupínaciu dosku
skrutku pomocou držadla na spodnej strane rýchloupínacej dosky 2 natoľko,
aby prístroj pevne držal.
3)
Ak chcete rýchloupínaciu dosku
tanier 3, posuňte aretáciu 8 nabok a opäť nasaďte rýchloupínaciu dosku 2.
Potom posuňte aretáciu 8, aby rýchloupínacia doska 2 pevne sedela.
Keď máte statív rozložený a prístroj naň namontovaný, môžete ho takto upraviť:
POZOR - VECNÉ ŠKODY!
Vždy držte pevne rukoväť
7 a krútite kľukou q. Inak sa môže stať, že - keď je zaisťovacia skrutka
7 uvoľnená a nedržíte kľuku q - tyč s nasadeným prístrojom spadne do
najnižšej polohy a prístroj sa pritom poškodí.
Uvoľnite zaisťovaciu skrutku „Výška"
problémov otáčať. Otáčaním kľuky q zmeňte výšku. Keď dosiahnete poža-
dovanú výšku, znova pevne dotiahnite zaisťovaciu skrutku „Výška" 7.
Ak chcete prístrojom otáčať až o 360° vodorovne, uvoľnite zaisťovaciu
skrutku „360°" 5. Uchopte rukoväť 0 a otáčajte oporným tanierom 3.
Po dosiahnutí požadovanej polohy pevne dotiahnite zaisťovaciu skrutku
„360°" 5.
Ak chcete zmeniť uhol sklonu, otočte rukoväť
nadol. Po dosiahnutí požadovaného uhla sklonu pevne dotiahnite rukoväť 0.
Keď chcete oporný tanier
napríklad pri fotografovaní na výšku, uvoľnite skrutku oporného taniera 9.
Otočte oporný tanier 3 do požadovanej polohy a pevne dotiahnite skrutku
oporného taniera 9.
2. Keď je na rýchloupínacej doske 2
2 zo statívu. Posuňte aretáciu 8 nabok, aby
2 s prístrojom znova nasadiť na oporný
0, keď uvoľňujete zaisťovaciu skrutku „Výška"
7 natoľko, aby sa dalo kľukou q bez
0 a hýbte ňou nahor alebo
3 otočiť o 90° zo zvislej do vodorovnej polohy,
2. Zaskrutkujte
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents