Přeprava A Úschova; Čištění A Údržba; Likvidace Přístroje; Technická Data - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Chcete-li disk stativu
horizontální pozice, například pro fotografování ve výškovém formátu, pak
uvolněte šroub disku stativu 9. Otočte disk stativu 3 do požadované pozice
a šroub disku stativu 9 opět dotáhněte napevno.
UPOZORNĚNÍ
Přeprava a úschova
Stativ přepravujte pouze za přepravní rukojeť
i v rozloženém stavu.
Pokud stativ přepravujete na dlouhé vzdálenosti, tak jej vždy složte dohromady
a zastrčte jej do dodané přepravní tašky.
Stativ uchovávejte na suchém a čistém místě. Nejlépe v dodané přepravní
tašce.
Čištění a údržba
POZOR - VĚCNÉ ŠKODY!
Nepoužívejte abrazivní ani leptavé čisticí prostředky. Mohly by narušit
povrch stativu a způsobit jeho nenávratné poškození.
Stativ čistěte lehce navlhčeným hadříkem.
použijte jemný čisticí prostředek nanesený na hadříku.
Likvidace přístroje
Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či jej odevzdejte ve Vašem místním
recyklačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se
poraďte s recyklační fi rmou.
Technická data
Max.zatížení:
Výška při zesunutí
Výška při vysunutí
Velikost závitu
SDS 3000 A1
3 uvést do polohy o 90° z vertikální pozice do
Stativ můžete dodatečně stabilizovat tak, že zavěsíte závaží (max. 2 kg)
na hák pro příslušenství t.
z. Toto je také možné
Na těžce odstranitelné nečistoty
ca 3 kg
cca. 55, 5 cm
cca. 157 cm
6,35 mm / 1/4 coul
CZ
39

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents