Proizvajalec; Garancijski List; Servis - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Proizvajalec

Garancijski list

SI

Servis

32
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, NEMČIJA
www.kompernass.com
1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass GmbH, da bo izdelek v garan-
cijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezu-
jemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji
presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadalj-
nih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred
tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot
potrdilo in dokazilo o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne
vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uve-
ljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in
uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki je minimalno zahtevana s
strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih
dokumentih (garancijski list, račun).
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda
Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl.si
IAN 71271
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents