Obseg Dobave; Upravljalni Elementi - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Obseg dobave

SI

Upravljalni elementi

1 Navoj
2 Ploščica s hitro pritrditvijo
3 Podlaga stativa
4 Nastavitvena libela
5 Pritrdilni vijak „360°"
6 Nivelirna libela
7 Pritrdilni vijak „Višina"
8 Zapora
9 Vijak podlage stativa
0 Ročaj
q Ročica
w Pritrdilni obroč
e Aretirna ročica
r Aretirna ročica
t Kavelj
z Ročaj za prenašanje
28
Naprava se standardno dobavi z naslednjimi komponentami:
Stativ
Torbica
Navodila za uporabo
NAPOTEK
Dobavo preverite glede popolnosti obsega in vidnih poškodb.
V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže
ali transporta se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje
Servis).
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents