Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Mając na uwadze bezpieczne użytkowanie statywu, przestrzegaj następujących
zasad bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczoną sprawnością fi zyczną, ruchową bądź umysłową
lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba
że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub uzyskają od niej wskazówki dotyczące właściwego
używania urządzenia.
Nie można pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem.
UWAGA – SZKODY RZECZOWE!
Uważa, aby statyw był ustawiony pewnie i stabilnie. Inaczej może się
przewrócić, co spowoduje uszkodzenie statywu i zamontowanego na nim
urządzenia.
Pamiętaj o mocnym przykręceniu urządzenia do płytki z szybkozłączem.
W przeciwnym razie urządzenie może spaść i ulec uszkodzeniu!
Pamiętaj o mocnym połączeniu płytki z szybkozłączem i talerza statywu.
W przeciwnym razie przykręcone urządzenie może spaść i ulec uszkodzeniu.
Nie przeciążaj statywu większymi obciążeniami, niż podano w danych
technicznych. W przeciwnym razie urządzenie i statyw może ulec uszko-
dzeniu.
Uszkodzone elementy wymieniaj zawsze na oryginalne części zamienne.
Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania
urządzenia.
SDS 3000 A1
PL
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents