Transport I Przechowywanie; Czyszczenie I Konserwacja; Utylizacja Urządzenia; Dane Techniczne - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Aby ustawić talerzyk statywu
poziomej, aby przykładowo robić zdjęcia portretowe, odkręć śrubę regulacyj-
ną statywu 9. Obróć talerzyk statywu 3 na wymaganą pozycję i dokręć
śrubę regulacyjną statywu 9.
WSKAZÓWKA

Transport i przechowywanie

Transportuj statyw za uchwyt do transportu
w zmontowanym stanie.
Podczas transportu statywu na dłuższych trasach należy go złożyć i włożyć
do dostarczonej torby transportowej.
Przechowywać statyw w czystym i suchym miejscu. Najlepiej w dostarczonej
torbie transportowej.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA – SZKODY RZECZOWE!
Nie używaj środków szorujących powierzchnię ani żrących. Niszczą
one powierzchnię urządzenia i mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia statywu.
Statyw czyść lekko zwilżoną szmatką. Do wyczyszczenia uporczywych
zabrudzeń dodaj na szmatkę delikatnego środka do mycia naczyń.
Utylizacja urządzenia
Urządzenie usuwać poprzez odpowiednie zakłady utylizacji odpadów lub
komunalne oczyszczalnie ścieków. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących
przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktować
z najbliższy zakładem utylizacji.

Dane techniczne

Maks. obciążenie
Wysokość po złożeniu
Wysokość po rozłożeniu
Wielkość gwintu
SDS 3000 A1
Możesz dodatkowo ustabilizować statyw przez zamocowanie odważnika
(maks. 2 kg) do haczyka na akcesoria t.
3 pod kątem do 90° od pionu w pozycji
z. Jest to możliwe także
około 3 kg
ok. 55, 5 cm
ok. 157 cm
6,35 mm / 1/4 cala
PL
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents