Úvod; Informace K Tomuto Návodu K Obsluze; Autorské Právo; Použití Dle Předpisů - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Úvod
Informace k tomuto návodu k obsluze
Autorské právo
CZ
Použití dle předpisů
34
Tento návod k obsluze je součástí stativu SDS 3000 A1 a podá Vám důležité
informace o použití dle určení, bezpečnosti a manipulaci se stativem.
Návod k obsluze musí být neustále k dispozici v blízkosti stativu. Musí si jej
přečíst a uplatňovat každá osoba, která stativ obsluhuje.
Tento návod k obsluze dobře uschovejte a dejte jej následníkovi spolu se stativem.
Tato dokumentace je chráněná autorským právem.
Jakékoliv rozmnožování resp. jakýkoliv dotisk, i jenom částečně, a reprodukce
obrázků, i ve změněném stavu, jsou dovoleny pouze s písemným souhlasem
výrobce.
Stativ je určen pro stabilní instalaci fotoaparátů, videokamer nebo podobných
přístrojů s 1/4 coulovým závitem.
Stativ je určen pouze pro použití v soukromé sféře a není určen pro podnikatelské
nebo průmyslové účely.
Jakékoliv nároky na náhradu škody z důvodu nesprávného použití, nesprávně
provedených oprav, neoprávněně provedených změn nebo použití nepovolených
náhradních dílů, jsou vyloučeny.
Riziko nese sám v plném rozsahu provozovatel.
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents