Importer; Gwarancja; Serwis - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Importer

PL

Gwarancja

Serwis

16
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, NIEMCY
www.kompernass.com
Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie
zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką.
Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń
gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten
sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.
WSKAZÓWKA
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast
nie obejmuje uszkodzeń transportowych, części ulegających zużyciu ani
uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. wyłącznika lub akumulatorów.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w gospodarstwie domo-
wym, a nie do celów przemysłowych. Gwarancja traci ważność w przypadku
niewłaściwego używania urządzenia, używania niezgodnego z przeznaczeniem,
użycia siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza autoryzowanymi
punktami serwisowymi.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej.
Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.
Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie
po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu.
Wszystkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne.
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 71271
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents