Upevnění Přístroje; Použití Stativu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Upevnění přístroje
CZ
Použití stativu
38
UPOZORNĚNÍ
Tento stativ je vybaven deskou rychlospojovacího šroubení
desce rychlospojovacího šroubení 2 našroubován přístroj, můžete stisknu-
tím pojistného ústrojí, 8 na bocích disku stativu3 sejmout přístroj i včetně
desky rychlospojovacího šroubení 2 z disku stativu 3. Tak nemusíte
přístroj pokaždé odšroubovávat ze závitu 1.
1)
Sejměte desku rychlospojovacího šroubení
zablokování 8 na bok, aby jste mohli nadzvednout desku rychlospojovacího
šroubení 2.
2)
Na desku rychlospojovacího šroubení
Dotáhněte přitom šrouby pomocí úchytky na spodní straně desky rychlospo-
jovacího šroubení 2 tak, aby přístroj dosedal napevno.
3)
K opětovnému zastrčení desky rychlospojovacího šroubení
na disk stativu 3, posuňte zablokování 8 na bok a nasaďte opět desku
rychlospojovacího šroubení 2. Poté zavřete pojistné ústrojí 8 tak, aby deska
rychlospojovacího šroubení 2 dosedala napevno.
Poté, co jste stativ postavili a namontovali na něj přístroj, jej můžete následně
změnit:
POZOR - VĚCNÉ ŠKODY!
0 vždy pevně, když povolujete regulační šroub „výška" 7
Držte rukojeť
a točíte klikou q. V opačném případě může - když je povolený regulační
šroub 7 a klika q se nepřidrží - sjet tyč s nainstalovaným přístrojem až do
nejnižšího nastavení polohy a přístroj se při tom může poškodit.
Povolte regulační šroub „výška"
q. Pro nastavení výšky točte klikou q. Jakmile se dosáhla požadovaná
výška, utáhněte opět regulační šroub „výška" 7.
K horizontálnímu otočení přístroje až o 360° uvolněte stavěcí šroub „360°"
5. Uchopte rukojeť 0 a otáčejte diskem stativu 3. Jakmile jste dosáhli
poždaovanou pozici, dotáhněte stavěcí šroub „360°" 5 opět napevno.
Pro nastavení úhlu skoonu otáčejte rukojetí
nebo resp. dolů. Pokud se dosáhl požadovaný úhel sklonu, dotáhněte rukojeť
0 opět napevno.
2 ze stativu. Posuňte k tomu
2 našroubujte požadovaný přístroj.
7 tak, aby bylo možné snadno točit klikou
0 a pohybujte jí směrem nahoru
2. Je-li na
2 spolu s přístrojem
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents