Umístění; Vybalení; Likvidace Obalu; Postavení Stativu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Umístění
Vybalení
Vyjměte všechny části stativu a návod k obsluze z krabice.
Odstraňte veškerý obalový materiál.

Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Obalový materiál je zvolen
podle ekologického a likvidačně technického hlediska, a proto jej lze recyklovat.
Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci od-
padů. Více nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů.
Postavení stativu
1)
Stativ kompletně rozložte tak, aby stavěcí kroužek
sloupu.
2)
Stavěcí kroužek
aby se nemohl pohybovat.
3)
K odblokování nohou stativu uvolněte aretovací páčku
na požadovanou délku.
4)
Stativ vyrovnejte posunutím nohou. Použijte k tomu nivelační libelu
UPOZORNĚNÍ
Vzduchová bublina se musí nacházet uprostřed kruhové značky.
5)
Pokud jste našli správnou pozici, zajistěte nohy stativu opět aretační páčkou
e+r.
6)
Poté, co jste správně vodorovně vycentrovali disk stativu
stativu 3. Otáčejte k tomu rukojetí 0 a pohybujte jí směrem nahoru nebo
dolů.
UPOZORNĚNÍ
Vzduchová bublina justovací libely
označeními.
SDS 3000 A1
w dotáhněte ve směru hodinových ručiček napevno tak,
4 se musí nacházet mezi oběma
w se dotýkal konce
e+r a vytáhněte ji
6.
3 vyrovnejte disk
CZ
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents