Biztonsági Utasítások - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Biztonsági utasítások
A fotóállvány biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi biztonsági
utasításokat:
FIGYELEM- SÉRÜLÉSVESZÉLY!
A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (ideértve a gyerme-
keket is) használják, akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik
vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadályoznának abban,
hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonságukról
gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágosították őket a
készülék használatáról.
Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
FIGYELEM- ANYAGI KÁR VESZÉLYE!
Ügyeljen arra, hogy a fotóállvány biztonságosan és stabilan álljon. Különben
eldőlhet és a fotóállvány, valamint a felhelyezett készülék megsérülhet.
Ügyeljen arra, hogy a készülék szorosan rá legyen csavarozva a gyors
csatlakozó lemezre. Ellenkező esetben leeshet és megsérülhet!
Ügyeljen arra, hogy a gyors csatlakozó lemez szorosan össze legyen
kapcsolva a fotóállvány tányérjával. Egyébként a felcsavarozott készülék
leeshet és kár keletkezhet benne.
Ne terhelje meg a fotóállványt a műszaki adatokban megadottnál több
súllyal. Egyébként a készülék és a fotóállvány megsérülhet.
A hibás részeket csak eredeti alkatrészekre szabad cserélni. Csak ezeknél
a részeknél tudjuk biztosítani, hogy megfelelnek a biztonsági elvárásoknak.
SDS 3000 A1
HU
19

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents