Pritrditev Naprave; Uporaba Stativa - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Pritrditev naprave

SI

Uporaba stativa

30
NAPOTEK
Ta stativ je opremljen s ploščico s hitro pritrditvijo
pritrditvijo 2 privita naprava, lahko s potiskanjem zapahov 8 ob strani
podlage stativa 3 napravo skupaj s ploščico s hitro pritrditvijo 2 ločite od
podlage stativa 3. Tako vam naprave ni treba zmeraj odvijati z navitja 1.
1)
Odstranite ploščico s hitro pritrditvijo
zapah 8 na stran, tako da ploščico s hitro pritrditvijo 2 lahko dvignete.
2)
Privijte želeno napravo na ploščico s hitro pritrditvijo
s pomočjo loka na spodnji strani ploščice s hitro pritrditvijo 2 privijte tako,
da je naprava trdno pritrjena.
3)
Za nataknitev ploščice za hitri spoj
potisnite zapah 8 na stran in ponovno namestite ploščico s hitro pritrditvijo
2. Potem zaprite zapahe 8, tako da se ploščica s hitro pritrditvijo 2 trdno
prilega.
Ko je stativ postavljen in sestavljen in je naprava nameščena nanj, ga lahko
nastavljate, kot sledi:
POZOR - STVARNA ŠKODA!
0 vedno trdno primite, kadar odvijate pritrdilni vijak „Višina" 7 in
Ročaj
obračate ročico q. Drugače lahko – če je pritrdilni vijak 7 odvit in ne drži-
te za ročico q – palica z nameščeno napravo pade do najnižje nastavitve,
pri tem pa se naprava lahko poškoduje.
Odvijte pritrdilni vijak „Višina"
brez težav. Obračajte ročico q, da lahko prestavite višino. Ko je želena
višina dosežena, pritrdilni vijak „Višina" 7 ponovno zategnite.
Da bi lahko napravo vodoravno zasukali za do 360°, odvijte pritrdilni vijak
„360°" 5. Primite za ročaj 0 in zasukajte podlago stativa 3. Ko ste
dosegli želeni položaj, ponovno trdno privijte pritrdilni vijak „360°" 5.
Za prestavitev kota nagibanja obrnite ročaj
navzdol. Ko dosežete želeni kot nagibanja, ročaj 0 ponovno trdno privijte.
Če želite podlago stativa
položaj, na primer za fotografi ranje v navpičnem formatu, odvijte vijak pod-
lage stativa 9. Zasukajte podlago stativa 3 v želeni položaj in ponovno
trdno privijte vijak podlage stativa 9.
2. Ko je na ploščico s hitro
2 s stativa. V ta namen potisnite
2 z napravo nazaj na podlago stativa 3,
7 tako daleč, da lahko ročico q obračate
0 in ga pomaknite navzgor oz.
3 premakniti za do 90° iz navpičnega v vodoravni
2. V ta namen vijak
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents