Inštalácia; Vybalenie; Likvidácia Obalových Materiálov; Rozloženie Statívu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Inštalácia

Vybalenie

Vyberte z obalu všetky diely statívu a návod na používanie.
Odstráňte všetok baliaci materiál.
Likvidácia obalových materiálov
Obal chráni prístroj pred poškodením pri preprave. Voľba obalových materiálov
zohľadňuje ekologické a likvidačno-technické hľadiská, a preto sú tieto materiály
recyklovateľné.
Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady
na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných
predpisov.
Rozloženie statívu
1)
Celkom otvorte statív, aby sa zaisťovací krúžok
2)
Pevne otočte zaisťovací krúžok
nemohol hýbať.
3)
Uvoľnite aretačné páčky
na požadovanú dĺžku.
4)
Vyrovnajte statív posúvaním nôh. Využite na to vodováhu
UPOZORNENIE
Vzduchová bublina musí byť v strede kruhového označenia.
5)
Keď nájdete správnu polohu, znova zaistite nohy statívu aretačnými páčkami
e+r.
6)
Keď teraz chcete vyrovnať do presnej vodorovnej polohy oporný tanier
postupujte takto. Otočte rukoväťou 0 a pohnite ju nahor alebo nadol.
UPOZORNENIE
Vzduchová bublina vo vodováhe
SDS 3000 A1
w dotýkal konca stĺpika.
w v smere hodinových ručičiek, aby sa
e+r, aby sa uvoľnili nohy statívu a vytiahnite ich
4 musí byť medzi oboma značkami.
6.
3,
45
SK

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents