Postavitev; Razpakiranje; Odstranitev Embalaže; Postavitev Stativa - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Postavitev

Razpakiranje

Vzemite vse dele stativa in navodila za uporabo iz škatle.
Odstranite ves embalažni material.
Odstranitev embalaže
Embalaža napravo zaščiti pred poškodbami pri transportu. Embalažni materiali
so izbrani v skladu z njihovo okoljsko primernostjo in možnostmi odstranjevanja
ter jih lahko oddate za recikliranje.
Povratek embalaže v sistem materialov pomeni prihranek surovin in zmanjšanje
nastajanja odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite v skladu
z lokalno veljavnimi predpisi.

Postavitev stativa

1)
Stativ odprite do konca, tako da se pritrdilni obroč
skega dela.
2)
Obrnite pritrdilni obroč
ga ne da več premikati.
3)
Sprostite aretirno ročico
potegnite ven do želene dolžine.
4)
Stativ naravnajte s pomočjo premikanja njegovih nog. Pri tem si pomagajte
z nivelirno libelo 6.
OPOMBA
Zračni mehurček se mora nahajati v sredini krožne oznake.
5)
Ko ste našli pravilen položaj, ponovno zapahnite noge stativa z aretirnimi
ročicami e+r.
6)
Poravnajte sedaj, če podlago stativa
vodoravnem položaju, podlago stativa 3. V ta namen obrnite ročaj 0 in
ga pomaknite navzgor oziroma navzdol.
NAPOTEK
Zračni mehurček v nastavitveni libeli
oznakama.
SDS 3000 A1
w v smeri urnega kazalca in ga pritrdite, tako da se
e+r, da odpahnete noge stativa, potem pa jih
3 želite imeti postavljeno v natančno
4 se mora nahajati med obema
w dotika konca sredin-
SI
29

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents