Download  Print this page

Advertisement

Maitinimo kištuku prijunkite siųstuvą prie maitinimo
X
X
šaltinio arba reguliariai jį įkraukite.
Vienu iš pateiktų kabelių prijunkite siųstuvą prie
X
X
išorinio prietaiso (žr. pirmesniame puslapyje pateiktą
iliustraciją).
Įjunkite siųstuvą įjungimo / išjungimo jungikliu.
X
X
Kai ieškoma ryšio su jūsų miniTek, siųstuvo indikatorius
mirksi mėlynai.
Gauta lipnia juosta pritvirtinkite siųstuvą tinkamoje
X
X
vietoje.
Paspauskite
X
X
norėdami įjungti miniTek.
Paspauskite
X
X
garso šaltinį neautomatiškai (žr. skyriaus „Pagrindinės
funkcijos" lentelę „Garso šaltinio keitimas").
mirksi, kai jūsų miniTek ieško ryšio, o kai ryšys
nustatomas, dega pastoviai.
Nustačius ryšį, siųstuvo indikatorius dega mėlynai.
ir laikykite apie 3 sekundes,
, esantį miniTek, norėdami pakeisti
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
125

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: