Download  Print this page

Advertisement

ĮSPĖJIMAS
Užspringimo pavojus!
Prietaise yra smulkių detalių, kurias galima praryti.
Laikykite klausos aparatus, maitinimo
X
X
elementus ir priedus vaikams bei protinę
negalią turintiems žmonėms nepasiekiamoje
vietoje.
Prarijus reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ar
X
X
ligoninės darbuotojus.
ĮSPĖJIMAS
Belaidžio ryšio sistemos gali trukdyti matavimo
prietaisų ir elektroninės įrangos darbui.
Išjunkite prietaisą būdami ligoninėse arba
X
X
lėktuvuose.
Prieš naudodami kartu su elektroniniu implantu
X
X
arba gyvybę palaikančia sistema, patikrinkite
elektromagnetinį suderinamumą.
ĮSPĖJIMAS
Naudojant aktyvius implantus, pvz., širdies
stimuliatorius, gali atsirasti trikdžių.
Prieš naudodami priedus, turinčius garso
X
X
transliacijos funkcijas, kartu su aktyviais
implantais, pasikonsultuokite su kardiologu.
110

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: