Download  Print this page

Advertisement

Utiliseerimine

Euroopa Liidus vastavad tähistatud seadmed Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu 27. jaanuaril 2003
vastuvõetud direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb
elektriliste ja elektroonikaseadmete
utiliseerimist.
Muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (WEEE).
Utiliseerige seadmed, patareid ja tarvikud
X
X
riiklike määruste järgi.
CE-märgistusega kinnitab Sivantos, et seade vastab
Euroopa direktiivile 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete
kohta ja Euroopa direktiivile 99/5/EÜ (R&TTE) raadio- ja
telekommunikatsiooniseadmete kohta.
66

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: