Download  Print this page

Advertisement

ĮSPĖJIMAS
Pasismaugimo pavojus!
Užtikrinkite, kad dirželis neįsipainiotų į,
X
X
pvz., judančias mechanines mechanizmų dalis.
Naudokite tik gautą atsiplėšiantį dirželį.
X
X
Įsipainiojęs jis automatiškai atsiskirs.
Neduokite dirželio jaunesniems nei dvylikos
X
X
metų vaikams.
PASTABA
Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas būtų lengvai
prieinamas, kad, prireikus, jį būtų galima atjungti
nuo maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
Jei aiškiai matote, kad prietaisas sugedęs,
X
X
nenaudokite jo ir grąžinkite pardavėjui.
ĮSPĖJIMAS
Poveikio elektroninei įrangai pavojus!
Zonose, kuriose apribotas elektroninių ar
X
X
belaidžių prietaisų naudojimas, patikrinkite,
ar jūsų prietaisas turi būti išjungtas.
112

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: