Download  Print this page

Advertisement

Piederumi

FM raidītājs (DAI)
MiniTek var pieslēgt jebkuram standarta FM uztvērējam.
Tādējādi var izmantot FM sistēmas pat ar tādiem
dzirdes aparātiem, kas nav aprīkoti ar audio ligzdu. FM
sistēmas palīdz uzlabot runas izpratni grūtāk uztveramās
klausīšanās situācijās, un tās bieži izmanto skolās.
Nospiediet
X
X
3 sekundes, lai ieslēgtu miniTek.
Ieslēdziet FM raidītāju.
X
X
Pievienojiet FM uztvērēju miniTek DAI portam.
X
X
Nospiediet vienu reizi
X
X
FM raidītāju.
Tagad, lietojot dzirdes aparātus, jūs varat dzirdēt skaņu
no FM raidītāja.
Kad zvana tālrunis, dzirdes aparāti automātiski tiek
pārslēgti uz tālruņa programmu, un, kad saruna tiek
pārtraukta, tie tiek pārslēgti atpakaļ uz FM raidītāju.
96
un turiet to nospiestu aptuveni
uz miniTek, lai pārslēgtu

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: