Download  Print this page

Advertisement

Belaidės funkcijos veikimui įtakos gali turėti
elektromagnetiniai trikdžiai, pvz., keliami
kompiuterio monitoriaus ar fluorescencinių lempų
sistemų.
Jei patiriate sunkumų, pasitraukite nuo trikdžių
X
X
šaltinio.
Kai kuriose šalyse taikomi bevielės įrangos
naudojimo apribojimai.
Išsamesnės informacijos ieškokite vietos
X
X
valdžios institucijose.
Jeigu klausos aparatai gali būti valdomi kito
X
X
asmens nuotolinio valdymo pulteliu, grąžinkite
juos ir nuotolinio valdymo pultelį klausos
specialistui.
ĮSPĖJIMAS
Sprogimo pavojus!
Nenaudokite nuotolinio valdymo pultelio
X
X
sprogioje aplinkoje (pvz., kasyklose).
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
111

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: