Download  Print this page

Advertisement

Pasirinkdami „RCU Connect" (RCU prijungimas) sujunkite
X
X
miniTek ir savo prietaisą.
Jei prašoma PIN kodo, įveskite „0000".
X
X
Suaktyvinus sujungimo režimą, visi 3 mygtukai
(įjungimo / išjungimo mygtukas, telefono mygtukas ir
garso šaltinio mygtukas) dega 3 sekundes, tada mirksi
, kol miniTek ieško ryšio su garso šaltiniu. Šis procesas gali
trukti kelias sekundes. Nustačius ryšį,
3 sekundes.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip susieti
X
X
prietaisus per Bluetooth, žr. prijungto prietaiso
naudojimo instrukciją.
pastoviai dega
119
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: