Download  Print this page

Използване на системата на обществената верига - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Използване на системата на
обществената верига
Вашето miniTek е оборудвано с телебобина. То е
предназначено за използване на индукционни
вериги, например в църкви, театри или лекционни
зали.
Натиснете
X
X
включите miniTek.
Натиснете
X
X
от обществена верига (вижте таблицата "Промяна
на аудио източника" в главата "Основни функции").
Сега можете да чувате звука от системата на
обществената верига чрез вашите слухови апарати.
186
за около 3 секунди, за да
, за да превключите към приемателя

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: