Download  Print this page

Advertisement

Garsumo keitimas
Paspausdami
X
X
Paspausdami
X
X
Mygtukų užraktas
Norėdami suaktyvinti mygtukų užrakto funkciją,
X
X
3 sekundes paspauskite
ir
Visi mygtukai, išskyrus
Jei paspausite bet kurį iš užrakintų mygtukų,
kai mygtukų užraktas suaktyvintas, įjungimo /
išjungimo mygtukas mirksės raudonai.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto funkciją,
X
X
3 sekundes paspauskite
ir
funkcija išjungta.
Aplinkos triukšmo sumažinimas (nutildymas)
Trumpai paspauskite
X
X
klausos aparato mikrofonus.
Trumpai paspauskite
X
X
klausos aparato mikrofonus.
Naudodami šią funkciją, galite sumažinti blaškantį
aplinkos triukšmą (pvz., žiūrėdami televizorių).
didinkite garsumą.
mažinkite garsumą.
švies 2 sekundes.
švies 2 sekundes. Mygtukų užrakinimo
ir
.
, užrakinami.
ir
.
, norėdami išjungti savo
, norėdami vėl įjungti savo
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
117

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: