Download  Print this page

Paredzētais Lietojums Lv - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Paredzētais lietojums
Šī tālvadības pults ir paredzēta dzirdes aparātu darbības
vadīšanai.
Izlasiet lietošanas instrukcijas un ievērojiet norādījumus,
lai izvairītos no traumām un tālvadības pults sabojāšanas.
Simboli
Pievērsiet uzmanību informācijai, kas apzīmēta ar
brīdinājuma simbolu BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU! vai
NORĀDĪJUMS.
BRĪDINĀJUMS norāda uz situāciju, kas var izraisīt
smagas traumas, apzīmējums UZMANĪBU! norāda
uz situāciju, kas var izraisīt nelielas vai vidēji smagas
traumas.
NORĀDĪJUMS apzīmē iespējamu instrumenta
bojājumu.
Ieteikumi un padomi rūpīgākai ierīces lietošanai.
Instrukcija. Norāda, ka kaut kas ir jāpaveic.
Norāda opciju, kas nav visām ierīcēm. Lai pārbaudītu
atbilstošo informāciju, konsultējieties ar savu dzirdes
aprūpes speciālistu.
Izlasiet un ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus.
52

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: