Download  Print this page

Advertisement

Stereopesa
HOIATUS
Elektrilöögi oht!
Ühendage helisisend ainult standardi IEC 60065
X
X
(IEC standard heli-, video- ja muudele
elektroonikaseadmetele) nõuetele vastavate
seadmetega.
Laadimisel ärge kasutage stereopesa koos
X
X
seadmetega, mis on vooluallikaga ühendatud.
Hoidke nuppu
X
X
sisse lülitada.
Kasutage miniTeki ühendamiseks heliseadmega
X
X
kaasasolevaid kaableid ja adaptereid.
Heliprogrammile lülitumiseks vajutage nuppu
X
X
(vt tabelit Heliallika vahetamine, peatükis
Põhifunktsioonid).
Kui vajutate nuppu
ühendatud, otsib miniTek ühendust teiste heliallikatega.
60
umbes 3 sekundit all, et miniTek
siis, kui heliseade ei ole

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: