Download  Print this page

Advertisement

Jūsų klausos aparato klausymo programos keitimas
Norėdami pakeisti klausymo programą,
X
X
paspauskite
Kiekvieną kartą paspaudus programos mygtuką, jūsų
klausos aparatas prisijungs prie kitos programos.
Kiekvienas programos pakeitimas patvirtinamas
garso signalu.
Garso šaltinio keitimas (jei prijungta)
Kiekvieną kartą paspaudus
prie tolesnio galimo garso šaltinio toliau nurodyta tvarka:
FM siųstuvas (DAI)
Tiesioginė linija (2,5 mm stereo lizdas)
Pirmas siųstuvas
Antras siųstuvas (pasirenkamas)
Teleritė
Sukonfigūruoti miniTek jūsų garso šaltiniams turi
klausos aparatų specialistas.
116
.
P
, jūsų miniTek prisijungia

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: