Download  Print this page

Общи бележки относно безопасността - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Общи бележки относно
безопасността
БЕЛЕЖКА
Устройството е чувствително към прекомерна
топлина, висока влажност, силни магнитни
полета (> 0,1T), рентгенови лъчи и механичен
натиск.
Не излагайте устройството на прекомерна
X
X
температура или висока влажност.
Не го оставяйте на пряка слънчева светлина.
X
X
Не го потапяйте във вода.
X
X
Не поставяйте устройството в микровълнова
X
X
фурна.
БЕЛЕЖКА
Работна температура: зареждане
мин. 0°C до макс. 45°C;
разреждане мин. -20°C до макс. 60°C
Условия за съхранение:
мин. -20°C до макс. 60°C; ниска влажност
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
177

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: