Download  Print this page

Kiti Su „bluetooth" Suderinami Prietaisai Bg - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kiti su „Bluetooth" suderinami
prietaisai
Jei reikia daugiau informacijos, kaip susieti
X
X
prietaisus per Bluetooth, žr. prijungto prietaiso
naudojimo instrukciją.
Sujunkite su „Bluetooth" suderinamą prietaisą
X
X
(pvz., mp3 leistuvą, nešiojamąjį kompiuterį) su savo
miniTek (žr. skyriaus „Bluetooth" dalį „Sujungimas").
Su „Bluetooth" suderinamame prietaise paleiskite garso
X
X
perdavimą.
Dabar galite girdėti garsą iš prietaiso per savo klausos
aparatą Bluetooth ryšiu.
122

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: