Download  Print this page

Põhifunktsioonid Lt - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Põhifunktsioonid
Enne esmakordset kasutamist
Enne esmakordset kasutamist laadige miniTeki.
X
X
Laadimine
Ühendage miniTek kaasasoleva USB-toitepistiku abil
X
X
vooluallikaga.
Laadimine on lõppenud, kui toite indikaatortuli põleb
roheliselt.
Toite indikaatortule olek
miniTek väljas
miniTek sees
miniTek
väljas/laeb
miniTek
sees/laeb
miniTeki
väljalülitamine
miniTeki
sisselülitamine
Kui lülitate miniTeki sisse ja aku on tühi, vilgub
valgusdiood 3 sekundi jooksul kiiresti punaselt ja
lülitub seejärel välja.
Aku täis
väljas
vilgub roheliselt
pidevalt roheline
pulseerib roheliselt
roheline / lülitub
aeglaselt välja
3 sekundit roheline,
seejärel vilgub
roheliselt
Aku peaaegu tühi
väljas
vilgub punaselt
pidevalt punane
pulseerib punaselt
punane / lülitub
aeglaselt välja
3 sekundit punane,
seejärel vilgub
punaselt
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
47

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: