Download  Print this page

Advertisement

Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate
prisijungia prie kito galimo garso šaltinio pagal skyriaus
„Pagrindinės funkcijos" lentelę „Garso šaltinio keitimas".
Prietaise pradėkite garso persiuntimą.
X
X
Dabar galite girdėti garsą iš išorinio prietaiso per savo
klausos aparatą.
MiniTek prietaise paspauskite
X
X
norėdami nutraukti išorinio garso šaltinio klausymąsi.
Jūsų klausos aparatas persijungs į anksčiau naudotą
klausymo programą.
Sukonfigūruoti jūsų miniTek išoriniams prietaisams
turi klausos aparatų specialistas.
Daugiau informacijos apie prijungtą prietaisą žr.
X
X
vartotojo vadove.
Galite naudotis ir antru siųstuvu, kuris siūlomas kaip
priedas. Tokiu būdu pirmasis siųstuvas visada gali likti
prijungtas prie norimo prietaiso, kai antrasis siųstuvas
prijungtas prie kito prietaiso (pvz., antro televizoriaus jūsų
miegamajame).
126
, jūsų miniTek
P

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: