Download  Print this page

Vispārējas Piezīmes Par Drošību - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vispārējas piezīmes par drošību
NORĀDĪJUMS
Jūsu ierīce ir jūtīga pret ļoti lielu karstumu,
lielu mitrumu, stipriem magnētiskajiem laukiem
(> 0,1 T), rentgenstariem un pārāk lielu mehānisku
iedarbību uz to.
Nepakļaujiet ierīci pārāk augstas/zemas
X
X
temperatūras vai liela mitruma iedarbībai.
Neatstājiet tālvadības pulti tiešu saules staru
X
X
ietekmē.
Negremdējiet tālvadības pulti ūdenī.
X
X
Ierīci nedrīkst ievietot mikroviļņu krāsnī.
X
X
NORĀDĪJUMS
Darba temperatūra: uzlādēšanās no
min. 0°C līdz maks. 45°C; izlādēšanās no
min. -20°C līdz maks. 60°C
Uzglabāšanas apstākļi:
no min. -20°C līdz maks. 60°C; neliels mitrums
EN
EN
ET
ET
LV
LV
LT
LT
RU
RU
BG
BG
HE
HE
53

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: