Download  Print this page

Informacija Apie Likvidavimą - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Informacija apie likvidavimą
Taip pažymėtą įrangą Europos Sąjungoje reglamentuoja
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos „Direktyva 2002/96/EC dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų".
Papildyta „Direktyva 2003/108/EC" (WEEE).
Prietaisus, maitinimo elementus ir priedus
X
X
perdirbkite laikydamiesi nacionalinių nuostatų.
CE ženklu Sivantos patvirtina, kad prietaisas
atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos
prietaisų ir Europos direktyvos 99/5/EB (RRTGĮ) dėl radijo
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
reikalavimus.
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
133

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: