Download  Print this page

Advertisement

HOIATUS
Traadita süsteemid võivad häirida mõõteseadmeid
ja elektroonikat.
Haiglates või lennukites lülitage seade välja.
X
X
Enne kasutamist koos elektroonilise implantaadi
X
X
või elu toetava süsteemiga laske kontrollida
elektromagnetilist ühilduvust.
HOIATUS
Häirituse oht aktiivsete implantaatide
(nt südamestimulaator) kasutamisel.
Enne tarvikute kasutamist koos aktiivsete
X
X
implantaatide ja heli voogesituse
funktsioonidega võtke ühendust kardioloogiga.
Traadita funktsiooni toimivust võib mõjutada
elektromagnetiline häiring – näiteks
arvutimonitorilt või päevavalguslambi süsteemist.
Raskuste ilmnemisel liikuge häiringute allikast
X
X
eemale.
Mõnedes riikides kehtivad piirangud traadita
seadmete kasutamisele.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike
X
X
ametivõimudega.
44

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: