Download  Print this page

Citas Ar Bluetooth Saderīgas Ierīces Bg - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Citas ar Bluetooth saderīgas
ierīces
Informāciju par to, kā savienot ierīces,
X
X
izmantojot Bluetooth, skatiet pievienotās ierīces
lietošanas instrukcijā.
Savienojiet miniTek pārī ar ierīci, kas saderīga ar
X
X
Bluetooth (piemēram, MP3 atskaņotāju, klēpjdatoru)
(skatiet nodaļas "Bluetooth" sadaļu "Savienošana pārī").
Sāciet skaņas pārraidīšanu, izmantojot ar Bluetooth
X
X
saderīgu ierīci.
Tagad, lietojot dzirdes aparātus, ar Bluetooth palīdzību
varat dzirdēt skaņu no savas ierīces.
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
89

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

   Related Manuals for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: