Download  Print this page

Pagrindinės Funkcijos Lt - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pagrindinės funkcijos
Naudojant pirmą kartą
Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite miniTek.
X
X
Įkrovimas
MiniTek prie maitinimo šaltinio prijunkite pridedamu
X
X
USB maitinimo kištuku.
Įkrovimas baigtas, kai maitinimo indikatorius šviečia
žalia spalva.
Maitinimo indikatoriaus būsena
miniTek išjungtas
miniTek įjungtas
miniTek išjungtas /
įkraunamas
miniTek įjungtas /
įkraunamas
miniTek
išjungiamas
miniTek įjungiamas
Jei įjungiate miniTek, kai maitinimo elementas iškrautas,
indikatorius 3 sekundes greitai mirksi raudonai, o tada
užgęsta.
114
Maitinimo
elementas
įkrautas
neveikia
mirksi žaliai
nuolat šviečia
žaliai
lėtai mirksi žaliai
žalias /
lėtai užgesta
žalias
3 sekundes, tada
mirksi žaliai
Maitinimo
elementas
beveik iškrautas
neveikia
mirksi raudonai
nuolat šviečia
raudonai
lėtai mirksi
raudonai
raudonas /
lėtai užgesta
raudonas
3 sekundes, tada
mirksi raudonai

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: