Download  Print this page

Advertisement

miniTek nešiojimas
miniTek nešiokite ne didesniu kaip 60 cm (24 colių)
X
X
atstumu nuo klausos aparato.
MiniTek galite nešioti pritvirtinę dirželiu arba
X
X
spaustuku.
miniTek įjungimas ir išjungimas
Paspausdami
X
X
3 sekundes įjunkite miniTek.
Visi indikatoriai šviečia 3 sekundes, tada lieka šviesti
tik maitinimo indikatorius.
Paspausdami
X
X
3 sekundes išjunkite miniTek.
Visi indikatoriai šviečia 3 sekundes, tada lėtai užgesta.
Klausos aparato įjungimas ir išjungimas
Spauskite
X
X
išjungti klausos aparatą (parengties režimas).
Spauskite
X
X
įjungti klausos aparatą.
ir laikydami nuspaudę maždaug
ir laikydami nuspaudę maždaug
maždaug 3 sekundes norėdami
maždaug 3 sekundes norėdami vėl
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
115

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: