Download  Print this page

Informācija Par Utilizāciju - Siemens miniTEK Manual

Hide thumbs

Advertisement

Informācija par utilizāciju
Eiropas Savienībā marķētais aprīkojums aprakstīts
Eiropas Parlamenta direktīvā 2002/96/EK un
2003. gada 27. janvāra Padomes direktīvā par
elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem.
Grozīts ar direktīvu 2003/108/EK (WEEE).
Ierīces, baterijas un piederumus nododiet
X
X
otrreizējai pārstrādei saskaņā ar valstī spēkā
esošajiem noteikumiem.
Ar CE marķējumu Sivantos apstiprina saderību ar
Eiropas Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm
un Eiropas Direktīvu 99/5/EK (R&TTE) par radio un
telekomunikāciju galaiekārtām.
100

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

   Related Content for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: